Medlem

Prisar

Kr. 300,- pr kalender-år.
Ungdom under 26 år kr. 150,- pr kalender-år.

Som medlem støttar du klubben
og du får rabatt på billettar til konsertar og arrangement  i Stord Jazzklubb sin regi.

 

Styret i Stord Jazzklubb er takksame dersom du som medlem kan tenkja deg å stilla som frivillig og gjera dugnad ved konsertar og arrangement i klubben sin regi.

Mange medlemmer gjev oss betre og meir føreseieleg økonomi og dessutan
lettare tilgang på offentlege og private støtteordningar.

Her kan du melda deg inn i Stord Jazzklubb: